Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12148
Title: Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921)
Other Titles: Polish Air Force during the fighting of the borders of the Polish State (1918-1921)
Authors: Niestrawski, Mariusz
Advisor: Hauser, Przemysław. Promotor
Keywords: lotnictwo
air force
piloci
pilots
obserwatorzy
navigators
samoloty
airplanes
wojna polsko-bolszewicka
Polish-bolshevik war
Issue Date: 12-Nov-2014
Abstract: Samoloty to jedne z najszybciej rozwijających się wynalazków człowieka. Debiut wojskowy samoloty zaliczyły jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej. Prawdziwym sprawdzianem dla lotnictwa była jednak dopiero „Wielka Wojna”. Lotnictwo narodziło się także w odbudowanej po wieloletniej niewoli Polsce. Pierwotnie oddziały lotnicze powstały na najważniejszych lotniskach, później oddziały te ujęto w odgórne schematy organizacyjne. Wśród używanych konstrukcji znajdowały się samoloty niemieckie, austriackie, francuskie, brytyjskie, rosyjskie oraz francuskie i niemieckie balony obserwacyjne. Pochodziły one ze zdobyczy i z zakupów zagranicznych. Samoloty obsługiwać mógł wyłącznie przeszkolony personel. W Polsce w tym czasie wykorzystywano pilotów, obserwatorów i mechaników wyszkolonych w armiach zaborczych i armii francuskiej. Z czasem zajęto się szkoleniem nowego personelu. Lotnictwo było wykorzystywane w czasie walki o granice. Samoloty okazywały się szczególnie przydatne w wojnie z Ukraińcami i z Rosją bolszewicką, aczkolwiek zaznaczyły też swoją obecność w czasie konfliktu polsko-czeskiego o Śląsk Cieszyński, polsko-niemieckiego o Wielkopolskę i Górny Śląsk oraz polsko-litewskiego o Wileńszczyznę. Po zakończeniu wojny z Rosją Radziecką rozpoczęła się szeroko zakrojona demobilizacja polskiej armii. Wojsko Polskie opuściła wtedy też grupa doświadczonych lotników.
Aircraft developing very quickly. The beginning of their service in the army is the year 1911. The increase in their importance took place during the First World War. Aviation was established also in the reborn Poland. Air squadrons were created at major airports in Warsaw, Krakow, Lviv, Poznan, Lublin and Przemysl. In Polish army was French, English, German, Austrian, and Russian planes and the French and German observation balloons. Equipment was captured at airports and purchased abroad. In Polish army served veterans the Russian, Austrian, German and French army. Some of them were experienced pilots, navigators and mechanics. Poles also trained pilots, navigators and mechanics. Air squadrons were used in the fight against Ukrainians, Czechs, Germans, Bolsheviks and Lithuanians. After the war with the Bolsheviks began demobilization Polish aviation.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/12148
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tekst całość wersja ze zdjęciami.pdf
  Restricted Access
13.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.