Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12158
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKwiek, Marek-
dc.date.accessioned2014-11-19T08:19:06Z-
dc.date.available2014-11-19T08:19:06Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationCzłowiek i społeczeństwo, Poznań, vol. XXXVI (2015)pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12158-
dc.description.abstractW prezentowanym tekście koncentrujemy się na powiązaniach między programami reform i ich uzasadnieniem z jednej strony w szkolnictwie wyższym, a z drugiej w usługach społecznych świadczonych w ramach państwa dobrobytu w Europie. Lekcje płynące z doświadczeń przeszłych i aktualnych reform państwa dobrobytu mogą okazać się przydatne w rozumieniu aktualnych i nadchodzących reform szkolnictwa wyższego. Badania dotyczące europejskich państw dobrobytu i ich reform stanowią bowiem brakujący kontekst badań europejskich uniwersytetów poddawanych w ostatnich dziesięcioleciach permanentnej presji reform. Niniejszym tekstem planujemy wypełnić tę lukę i przeanalizować zwięźle możliwe powiązania między tymi dwoma, w znacznej mierze odizolowanymi od siebie nawzajem, obszarami badań. Szkolnictwo wyższe w swoich tradycyjnych europejskich formach jest finansowane przede wszystkim ze środków publicznych. Okres jego powojennego rozwoju w Europie zbiegł się ściśle w czasie z rozwojem powojennych państw dobrobytu. Procesy umasowienia europejskiego szkolnictwa wyższego były ściśle powiązane z ich umacnianiem. Podczas gdy procesy umasowienia szkolnictwa wyższego są zaawansowane w całej Europie, państwa dobrobytu przechodzą najgłębsze przekształcenia w swojej powojennej historii. Na dodatek państwa dobrobytu stają w obliczu nowego ryzyka, że oto mogą się stać „ofiarą kryzysu, na fali gwałtownych wstrząsów gospodarczych, społecznych i politycznych, wyzwolonych przez globalny kryzys finansowy” (Hemerjick 2013: 1). Reformowanie europejskich uniwersytetów i reformowanie europejskich państw dobrobytu idą ze sobą w parze, chociaż, jak się wydaje, umyka to uwadze badawczy szkolnictwa wyższego: strukturalne przyczyny zachodzących zmian są podobne, a całościowe programy reform obydwu sektorów sięgają do tego samego zasobu uzasadnień i tego samego typu argumentów (finansowych i ideologicznych). Badacze szkolnictwa wyższego i analitycy reform w tym obszarze nie zajmują się badaniami państwa dobrobytu i analizami jego reform. Ale jednocześnie badacze państwa dobrobytu i analitycy jego reform również niemal z założenia pomijają sektor szkolnictwa wyższego. Uważamy te wieloletnie, strukturalne, permanentne zamykanie się w oddzielnych obszarach badawczych przez obie wspólnoty naukowe za poważny błąd analityczny.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPoznań: Wyd. Naukowe UAMpl_PL
dc.subjectreformy państwa dobrobytupl_PL
dc.subjectreformy szkolnictwa wyższegopl_PL
dc.subjectreformy uniwersytetówpl_PL
dc.subjectuniwersytety europejskiepl_PL
dc.subjectglobalizacjapl_PL
dc.subjectdyfuzja ideipl_PL
dc.subjectOECDpl_PL
dc.subjectkonflikty międzypokoleniowepl_PL
dc.subjectspołeczeństwo postidustrialnepl_PL
dc.subjectkonflikty o zasobypl_PL
dc.subjectdyskurs globalnypl_PL
dc.subjectstarzenie się społeczeństwpl_PL
dc.subjectfinansowanie państwa dobrobytupl_PL
dc.subjectpaństwo opiekuńczepl_PL
dc.subjectpaństwo dobrobytupl_PL
dc.subjectusługi publicznepl_PL
dc.subjectpresje finansowepl_PL
dc.subjectpresje ideologicznepl_PL
dc.subjectneoliberalizmpl_PL
dc.subjectprzekonania społecznepl_PL
dc.subjectreforma emerytalnapl_PL
dc.subjectbrakujący kontekstpl_PL
dc.subjectglobalizacja a edukacjapl_PL
dc.subjectglobalizacja a szkolnictwo wyższepl_PL
dc.subjectuniwersytet jako organizacjapl_PL
dc.subjectinstytucjonalizmpl_PL
dc.titleReformy uniwersytetów europejskich: państwo dobrobytu jako brakujący kontekst badań i polityki publicznejpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
dc.contributor.translatorSzadkowski, Krystian-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kwiek_CziS_Reformy_uniwersytetow_2015.pdf434.66 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons