Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12167
Title: Tajne spotkania członków Rady Ligi Narodów w świetle dokumentacji Archivès de la Société des Nations w Genewie
Authors: Sierpowski, Stanisław
Keywords: 1919-1939
Liga Narodów
tajne sesje Rady LN
archiwalia w Genewie
Issue Date: 24-Nov-2014
Abstract: uwypuklono znaczenie dokumentacji archiwalnej z poufnych lub tajnych spotkań lub „wymiany zdań” członków Rady LN, podczas których wykuwały się lub były ustalone rozwiązania prezentowane następnie podczas „prywatnych” lub „publicznych” sesji. Zwrócenie uwagi na rolę tej dokumentacji dla poznania polityki poszczególnych państw reprezentowanych w Radzie jest poza dyskusją. Badacze dziejów LN, a więc i pośrednio stosunków międzynarodowych okresu międzywojennego, nie przywiązują do tej spuścizny szczególnej uwagi.Z dokumentacji tej – bardziej niż z innej - wyziera dominacja interesu własnego, aczkolwiek przyodzianego w „ligowe szaty”. Tajne spotkania członków Rady mające pierwotnie na celu uzgodnienie stanowiska w kwestiach personalnych, przybrały charakter narady o najważniejszych, zwłaszcza konfliktowych problemach widniejących w programie sesji publicznych. Tym ostatnim nadawano szeroki rozgłos w przeciwieństwie do narad tajnych, które kłóciły się z filozofią Ligi Narodów, wyrażoną także w preambule do Paktu gdzie zakładano „utrzymywanie jawnych stosunków międzynarodowych”.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12167
Appears in Collections:Materiały nieopublikowane (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tajne, po korekcie.docx56.64 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.