Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12168
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMikołajewicz, Jarosław. Promotor-
dc.contributor.authorGodek, Andżelika-
dc.date.accessioned2014-11-24T10:17:22Z-
dc.date.available2014-11-24T10:17:22Z-
dc.date.issued2014-11-24-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12168-
dc.descriptionWydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy są zagadnienia wykładni prawa z elementem unijnym, w kontekście adekwatności zastosowania i rozwoju idei poznańskiej i szczecińskiej szkoły teorii prawa, które znalazły wyraz w zasygnalizowanej przez Z. Ziembińskiego i opracowanej przez M. Zielińskiego derywacyjnej koncepcji wykładni. Szczegółowym celem naukowym dysertacji jest weryfikacja bądź falsyfikacja tezy o adekwatności zastosowania i możliwości dalszego rozwijania koncepcji derywacyjnej do dokonywanej na forum krajowym wykładni prawa uwzględniającej unijny kontekst interpretacji. Biorąc pod uwagę założenia intelektualne leżące u podstaw koncepcji derywacyjnej i postulowane przez nią metody interpretacji tekstów prawnych, w świetle wykazanych własności semiotycznych unijnych tekstów prawnych w pracy ustalono adekwatność instrumentarium koncepcji derywacyjnej do interpretacji prawa w ramach porządku prawnego o otwartej strukturze źródeł prawa. W gąszczu legislacji koncepcja derywacyjna postuluje pewien wspólny mianownik (normę prawną), pozwalający interpretatorowi na jednoznaczne określenie sytuacji normatywnej podmiotów krajowych ze względu na zbiegające się przepisy prawne o odmiennym pochodzeniu instytucjonalnym.pl_PL
dc.description.abstractThe dissertation focuses on the issues of legal interpretation involving an element of the European Union law, in the context of adequacy of the application and development of the ideas represented by the Polish schools of legal theory in Poznan and Szczecin and embodied in the concept of derivative legal interpretation initiated by Z. Ziembinski and further developed by M. Zielinski. The specific objective of the dissertation consists in the verification or falsification of the postulated hypothesis that the concept of derivative legal interpretation may be applied and further developed onto the acts of legal interpretation pro foro interno in the European Union interpretative contexts. Given the intellectual assumptions underlying the concept of derivative legal interpretation and its postulated methods applicable to the interpretation of legal texts, in light of the established semiotic properties of the European Union legal texts it has been determined that the instruments offered by the concept of derivative legal interpretation are adequate for purposes of legal interpretation in the framework of a legal order characterized by the open structure of the sources of law. In the maze of legislative acts, the concept of derivative legal interpretation provides for a common denominator (legal rule) enabling the interpreters to determine, in unambiguous terms, the normative situations of domestic persons in the framework of concurrent legislative acts originating in different institutional backgrounds.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectteoria prawapl_PL
dc.subjectwykładnia prawapl_PL
dc.subjecttheory of lawpl_PL
dc.subjectwykładnia prawa unijnegopl_PL
dc.subjectlegal interpretationpl_PL
dc.subjectinterpretation of EU lawpl_PL
dc.subjectderywacyjna koncepcja wykładnipl_PL
dc.subjectconcept of derivative legal interpretationpl_PL
dc.subjectprawo unijnepl_PL
dc.subjectEU lawpl_PL
dc.titleZagadnienia wykładni prawa w unijnych kontekstach interpretacyjnych. O adekwatności i możliwych rozwinięciach derywacyjnej koncepcji wykładnipl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WPiA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozprawa doktorska_FINAL PDF (A Godek).pdf
  Restricted Access
2.11 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.