Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12214
Title: Modele strategii w konfliktach asymetrycznych na przykładzie działań zbrojnych w Iraku w latach 2003-2011
Other Titles: Strategy models in asymmetric conflicts through the example of counterinsurgency operation in Iraq (2003-2011)
Authors: Karczewski, Maciej
Advisor: Malendowski, Włodzimierz. Promotor
Keywords: Irak
Iraq
wojna
war
asymetryczność
asymmetry
terroryzm
terrorism
USA
Issue Date: 26-Nov-2014
Abstract: Wojna asymetryczna to konflikt, w którym występuje rażąca dysproporcja sił pomiędzy walczącymi stronami. Różnice w zakresie posiadanego potencjału są tak duże, iż prowadzą do obrania przez obie strony całkowicie odmiennych celów, metod oraz środków walki. Strona słabsza angażuję metody wojny nieregularnej, takie jak partyzantka, terroryzm czy propaganda, w celu zniwelowania przewagi strony silniejszej. Konflikt ulega rozciągnięciu w czasie i przestrzeni, zmuszając stronę silniejszą do szukania odpowiedniego model działań strategicznych. Inwazja na Irak, zainicjowana przez Stany Zjednoczone w marcu 2003 r., przyniosła szybkie i zdecydowane zwycięstwo siłom koalicji antyirackiej. Po obaleniu Saddama Husajna siły okupacyjne musiały się jednak zmierzyć z narastającym oporem ze strony części Irakijczyków, który szybko przerodził się w regularne powstanie wymorzone w wojska amerykańskie oraz siły sojusznicze. Sunnicka rebelia wytworzyła w Iraku stan wojny asymetrycznej, która pochłaniała coraz większa ilość ofiar. Niniejsza dysertacja stanowi analizę modeli strategii obieranych przez siły koalicji w toku działań zbrojnych prowadzonych w Iraku w latach 2003-2011. Autor podjął się próby wykazania, który z modeli jest najbardziej skuteczny w walce z przeciwnikiem asymetrycznym.
Asymmetric war can be described as a conflict of two belligerents whose military power differs significantly. Warring parties also employ different strategies and tactics, in order to exploit each other's weaknesses. Such conflicts often involves strategies and tactics of unconventional warfare, such as terrorism, insurgency or propaganda. The weaker combatant attempt to use methods which allow him to offset deficiencies in quantity or quality. In contrast, during symmetric wars two belligerents have similar military power and resources or rely on tactics that are similar, differing only in details and execution. 2003 US-led invasion of Iraq was an overwhelming victory in terms of conventional warfare. Iraqis were helpless against American military might with its superior tactics, technology and training. After Saddam Hussein's regime was removed from power, there has been a sudden shift in the military campaign. Conflict has moved into a different type of warfare. Outbreak of Sunni insurgency opened new chapter in the second Gulf war. Coalition forces had to face new kind of threats. Dissertation contains analysis of strategy models adopted by US-led coalition forces during counterinsurgency operation in Iraq. Author tries to determine which model proved to be the most effective in the war against asymmetric enemy.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
URI: http://hdl.handle.net/10593/12214
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat_karczewski.pdf
  Restricted Access
4.29 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.