Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/123
Title: Omówienia, przeglądy
Other Titles: Discussions, overviews
Authors: Bakuła, Bogusław
Kupidura, Ryszard
Keywords: poezja Bohdana I. Antonycza
Bohdan I. Antonych’s poetry
kanon słowackiej prozy
canon of the Slovak prose
religijny samizdat słowacki
religious Slovak samizdat
literatura w języku esperanto
literature in Esperanto
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo-Drukarnia Bonami/Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM
Citation: PORÓWNANIA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym. nr 5, 2008, s. 249-260.
Abstract: Omówienia książek: Lidija Stefanovs’ka, Antonyč. Antynomiji. Krytyka, Kyjiv 2006, ss. 312 (Ryszard Kupidura); Zoltan Rédey, Subverzia kánonu slovenskej prózy. V novele Petra Pišťanka „Mladý Dónč”. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Nitra 2007, ss. 147 (Bogusław Bakuła); O hodnotě samizdatu. Samizdatová naboženská periodika před rokem 1989. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008, ss. 135 (Bogusław Bakuła); Geoffrey Sutton, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto. Mondial, New York 2008, ss. 728 (Bogusław Bakuła)
Discussion of books: Lidija Stefanovs’ka, Antonyč. Antynomiji. Krytyka, Kyjiv 2006, pp. 312 (Ryszard Kupidura); Zoltan Rédey, Subverzia kánonu slovenskej prózy. V novele Petra Pišťanka „Mladý Dónč”. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Nitra 2007, pp. 147 (Bogusław Bakuła); O hodnotě samizdatu. Samizdatová naboženská periodika před rokem 1989. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008, pp. 135 (Bogusław Bakuła); Geoffrey Sutton, Concise Encyclopedia of the Original Literature of Esperanto. Mondial, New York 2008, pp. 728 (Bogusław Bakuła)
URI: http://hdl.handle.net/10593/123
ISSN: 1733-165X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)
Artykuły naukowe (WN)
Porównania, 2008, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Omówienia, przeglądy.pdf1.01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.