Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12305
Title: Wkład Polaków w kreację Listy "Pamięć Świata" UNESCO. Prawne aspekty ochrony ogólnoludzkiego dziedzictwa piśmienniczego
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: Lista "Pamięć Świata" UNESCO
dziedzictwo kulturowe
zabytki
archiwalia
Issue Date: 2014
Citation: W: S. Kowalska (red.), Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań-Kalisz 2014, s. 129-147.
Abstract: Na Listę "Pamięć Świata" (Memory of the World International Register) UNESCO wpisuje się najcenniejsze zabytki i dokumenty dziedzictwa piśmienniczego ludzkości. Książki są świadectwem dziejów i przeobrażeń w życiu społecznym, kulturalnym, politycznym i gospodarczym oraz łącznikiem międzypokoleniowym. W niniejszym artykule omówiono prawną ochronę dokumentów, materiałów bibliotecznych i archiwaliów. Wskazano, iż poprzez umieszczanie polskich zabytków piśmiennictwa na Liście "Pamięć Świata" można ukazywać, popularyzować i krzewić wiedzę o wkładzie Polaków w dziedzictwo ogólnoludzkie. Istotną rolę w ochronie dziedzictwa piśmienniczego odgrywają skorelowane działania, które powinny być podejmowane także na drodze współpracy międzynarodowej. Podkreślono, iż działania w tym kierunku powinny mieć charakter bardziej spójny i rzeczywisty niż deklaratywny.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12305
ISBN: 978-83-62135-53-0
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Prawne aspekty, Lista Pamięć Świata UNESCO.pdf16.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.