Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12309
Title: Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji
Editors: Derejski, Krzysztof
Kubera, Jacek
Lisiecki, Stanisław
Macyra, Roman
Keywords: rewitalizacja
gentryfikacja
tożsamość miasta
socjologia miasta
socjologia przestrzeni
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Nowe życie w mieście? Dylematy rewitalizacji. Red. nauk. Derejski K., i in. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014.
Abstract: Artykuły zawarte w niniejszej książce poświęcone są w dużej mierze „czarnej materii” rewitalizacji – zagrożeniom, które mogą wiązać się z chęcią dokonywania całościowych reorganizacji struktury materialnej i społecznej w przestrzeni miejskiej. Po kilkunastu latach, kiedy termin „rewitalizacja” zyskał w Polsce ogromną popularność, analizie warto poddać już zrealizowane projekty i ich zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje. Dzięki przyjęciu krytycznego punktu widzenia w ocenianiu, także dawniejszych, przykładów znaczącego wpływania na kształt substancji miejskiej, uniknąć możemy w przyszłości szkodliwego hurraoptymizmu i przyjmowania często jedynie połowicznie skutecznych wzorów działania.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12309
ISBN: 978-83-62243-50-1
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dylematy_rewitalizacji_Repozyt.pdf17.12 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.