Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12326
Title: Polska w edukacyjnej przestrzeni Second Life
Other Titles: Polish in the educational space of Second Life
Authors: Topol, Paweł
Keywords: edukacja
education
Pedagogika
Pedagogy
Światy wirtualne
Virtual worlds
E-learning
Second Life
Neodidagmata
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
Citation: Neodidagmata, nr 35, 2013, s. 33-45
Abstract: W artykule przedstawiono polskie inicjatywy edukacyjne w świecie wirtualnym Second Life (SL), w tym projekt Second Poland z replikami kilku polskich miast, a właściwie ich starówkami. Najczęściej był to rynek z okolicznymi kamienicami i uliczkami. Ponadto autor prezentuje polskich nauczycieli akademickich na VIRTLANTIS (wyspie w SL poświęconej nieodpłatnej nauce języków), a także Languagelab (największą komercyjną szkołę języka angielskiego, działającą całkowicie wirtualnie w SL). Autor opisuje też dwa polskie przykłady akademickie: Second UMCS (wirtualny kampus uniwersytetu lubelskiego) oraz Academia Electronica (powstała w 2007 roku, istniejąc na kształt Uniwersytetu działającego w sieci). Dwa z wymienionych projektów - Second Poland oraz Second UMCS - zostały zawieszone, jednak nie można o nich nie wspominać ze względu na ich niepodważalne znaczenie wśród polskich aplikacji w historii trójwymiarowych światów wirtualnych.
The article discusses Polish educational experiences in the virtual world Second Life. First, the project of Second Poland is discussed. Replicas of some Polish main cities, or rather their old towns, were created in Second Life (SL) in 2007. Then, the author presents Polish university teachers at VIRTLANTIS (an island dedicated to teaching and learning languages) and LanguageLab (the largest commercial school of English in SL). Finally, two examples of virtual campuses in SL are described: Second UMCS (Maria Curie-Sk􀃣odowska University in Lublin) and Academia Electronica (a virtual academic school). Two of the projects – Second Poland and Second UMCS – have been suspended; however, they still need to be mentioned due to their unquestionable importance among Polish applications in the history of 3D virtual worlds.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12326
ISBN: 978-83-232-2685-7
ISSN: 0077-653X
Appears in Collections:Neodidagmata, nr 35, 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Topol-Polska-33-45.pdf2.11 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.