Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12423
Title: Wpływ doznań dotykowych na zakres uwagi – mechanizm działania w kontekście arteterapii
Other Titles: Effect of tactile sensations on scope of attention - working mechanism in the context of art therapy
Authors: Stańko-Kaczmarek, Maja
Advisor: Paluchowski, Władysław Jacek. Promotor
Keywords: dotyk
tactile sensations
zakres uwagi
scope of attention
emocje
emotions
malowanie
painting
arteterapia
art therapy
Issue Date: 19-Dec-2014
Abstract: Przeprowadzone badanie odwoływało się do problematyki wykorzystania aktywności sensomotorycznej w pomocy psychologicznej w ramach arteterapii. Projekt wpisuje się w nurt badań nad pojedynczymi „mikroprocesami” stanowiącymi elementy mechanizmu psychoterapii (Gendlin, 1986). Główna część badania była analizą pojedynczej procedury psychofizycznej. Celem badania było sprawdzenie, czy wzbudzanie wyższego poziomu intensywności doznań dotykowych w toku aktywności plastycznej - malowania palcami - powoduje zmiany w procesach afektywnych - sprzyja nasileniu pozytywnego afektu i jego ekspresji mimicznej oraz redukcji afektu negatywnego oraz wpływa na procesy poznawcze - uruchomienie bieżącego aspektu poznania oraz poszerzenie zakresu uwagi na poziomie percepcyjnym i konceptualnym. Uzyskane dane pozwalają na opis i wyjaśnienie wybranych funkcji podstawowych procesów psychicznych, które uczestniczą między innymi w mechanizmie działania arteterapii (stanowiącej kontekst). Rezultaty przeprowadzonego badania mogą mieć przełożenie na praktykę, jednak po przeprowadzeniu dodatkowych badań o charakterze stosowanym.
This project was focused on sensomotoric activity that is used in art-therapy as a form of psychological help. Furthermore, it corresponds with the literature concerned with single “microprocesses” involved in the process of psychotherapy (Gendlin, 1986). The main part of this research involved an examination of a single psycho-physiological procedure. The aim of this study was to test if increased levels of tactile sensations caused by finger painting (compared against painting with a brush) – influences affect (increased positive affect and expression of positive affect via facial motor behaviors as well as decreases negative affect) and cognitive processes (eliciting online cognition and facilitating broaden scope of cognition on a perceptual and conceptual level. The results provided a description and explanation of psychological processes involved in the working mechanisms of art-therapy. Further studies in applied contexts may inform how to translate the current findings into practical applications.
Description: Wydział Nauk Społecznych: Instytut Psychologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/12423
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT STAŃKO_KACZMAREK.pdf24.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.