Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12438
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBasińska, Anita-
dc.contributor.authorJeran, Agnieszka-
dc.date.accessioned2014-12-29T08:21:37Z-
dc.date.available2014-12-29T08:21:37Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationPrzegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3 s. 14-25pl_PL
dc.identifier.issn2084-0403-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/12438-
dc.description.abstractWspółcześnie wolontariat definiowany jest jako bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, które wykracza poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Interesującą kwestią jest dlaczego ludzie angażują się w wolontariat. Jednym z wyjaśnień może być teoria prospołecznych zachowań Reykowskiego. Analiza motywacji wolontariuszy pokazuje, że ich zachowania są prospołeczne, jednak nie są to czynności altruistyczne, lecz pomocne i kooperacyjne. Wolontariat jest postrzegany jako inwestycja oraz wzajemna wymiana. Można powiedzieć, że altruizm nie jest najważniejszym powodem angażowania się na wielkich imprezach. Jest to istotna informacja dla organizacji angażujących wolontariuszy.pl_PL
dc.description.abstractVolunteering is defined as voluntary and unpaid activity, that exceed friend, family and colleague commitments. It is interesting why people involve in volunteering and what motives they have. One can explain volunteer activity based on Reykowski`s theory of prosocial behaviours. Analysis of volunteer motivation shows that their behaviours are prosocial. Volunteering is perceived as investment or mutual exchange. Their prosocial behaviours are aid and cooperative, not altruistic. One can say altruism is not most important reason for being volunteers at mega events (short-term, episodic volunteering). It is essential information for organizations which engage volunteers.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherMage.plpl_PL
dc.subjectwolontariatpl_PL
dc.subjectzachowania prospołecznepl_PL
dc.subjectmotywacjapl_PL
dc.subjectkorzyścipl_PL
dc.subjectvolunteeringpl_PL
dc.subjectprosocial behaviourspl_PL
dc.subjectmotivationpl_PL
dc.subjectbenefitspl_PL
dc.titleOdmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polscepl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Basińska_Jeran_Odmiany prospołeczności - studium wolontariuszy akcyjnych w Polsce.pdf385.53 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.