Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12460
Title: Publiczna egzekucja Arthura Greisera w poznańskiej prasie
Authors: Przybylski, Marek
Keywords: Greiser
egzekucja
execution
war criminals
Nuremberg
Norymberga
Prasa
newspapers
zbrodniarze wojenni
publiczna egzekucja
Poznań
Issue Date: 2012
Publisher: Dom Wydawniczy Elipsa
Citation: Publiczna egzekucja Arthura Greisera w poznańskiej prasie, w: Media wobec śmierci, red. K. Kwasik, J. Jaroszyński, G.Łęcicki, Warszawa 2012, s.119-133.
Abstract: Publiczne egzekucje od zawsze przyciągały widzów, wystarczy wspomnieć tłumy gawiedzi otaczające szafoty w średniowieczu lub tysiące widzów obserwujących arystokratów francuskich wiezionych na Plac Rewolucji. Również w Polsce publiczne kaźnie cieszyły się sporym zainteresowaniem. Ostatnia publiczna kaźń w Polsce miała miejsce 21 lipca 1946 r. w Poznaniu, kiedy to stracono Arthura Greisera. Na stokach cytadeli poznańskiej zgromadził się około 100 tysięczny tłum który obserwował wykonanie wyroku. Dla lepszego poznania przyczyn takiego zainteresowania niezbędne jest zbadanie w jaki sposób prasa lokalna relacjonowała przebieg procesu, w którym wnioskowano o karę główną, egzekucję oraz jakie były reakcje po wykonaniu wyroku. Skupić należy się na prasie, gdyż w zniszczonej wojną Wielkopolsce była ona w owym czasie głównym medium.
Public executions have always attracted spectators. Just to mention the crowds surrounding the gallows in the Middle Ages or even thousands of spectators watching the aristocrats of the French Revolution Square incarcerated. Also in Poland, public executions attracted considerable attention. Last public execution took place in Poland on 21 July 1946 in Poznan, when Arthur Greiser was executed. On the slopes of Poznan citadel about 100 thousand crowd witnessed the execution of sentence. For a better understanding of the causes of such interest, it is necessary to examine how a local newspaper reported the process in which death was the requested, execution, and what were the reactions after the sentence. Focus should be on the press because it was at that time the main source of information.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12460
ISBN: 978-83-7151-057-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek Przybylski-Publiczna egzekucja Arthura Greisera w poznanskiej prasie.pdf4.67 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.