Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1248
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDuda, Michalina-
dc.date.accessioned2011-07-26T08:40:05Z-
dc.date.available2011-07-26T08:40:05Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 73, 2011, z. 1, s. 95-107pl_PL
dc.identifier.issn0035-9629-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1248-
dc.description.abstractPodstawowym celem niniejszego artykułu jest próba analizy wybranych problemów prawnych związanych z przekształcenie gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej. W pierwszej części opracowania wskazano kontrowersje dotyczące przepisów stanowiących normatywną podstawę owego przekształcenia. W kolejnych częściach przedstawiono zakres praw i obowiązków przejmowanych przez tworzone jednostki oraz status prawnopodatkowy gospodarstw pomocniczych i instytucji gospodarki budżetowej.pl_PL
dc.description.abstract*This paper examines selected legal issues of the transformation of state auxiliary holdings into so-called ‘budget policy institutions’. Its first part discusses the controversy over the provisions that constitute the legal grounds for the transformation. Further, the paper presents the scope of rights and duties taken over by a new institution, as well as a legal and tax status of both: the auxiliary holdings and the ‘budget policy institutions’.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Prawa i Administracji UAMpl_PL
dc.subjectgospodarstwa pomocniczepl_PL
dc.subjectstate auxiliary holdingspl_PL
dc.subjectinstytucje gospodarki budżetowejpl_PL
dc.subjectbudget policy institutionspl_PL
dc.titlePrzekształcenie gospodarstw pomocniczych w jednostki gospodarki budżetowejpl_PL
dc.title.alternativeTransformation of state auxiliary holdings into budget policy institutionspl_PL
dc.typeArtykułpl_PL
Appears in Collections:Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2011, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09. MICHALINA DUDA RPEiS 1-2011.pdf148.53 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.