Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12543
Title: Odcienie i cienie wolontariatu
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: wolontariat
wolontariusz
volunteering
voluntary service
volunteer
voluntary activity
social forces
legal aspects of voluntary services in Poland
Issue Date: 2011
Citation: Kultura i Edukacja, nr 3 (82), 2011, s. 26-50
Abstract: Tekst poświęcony jest kwestii wolontariatu, szczególnie aktualnej w 2011 roku, który został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu. Omówiono w nim prawne aspekty wolontariatu, statystyczne ilustracje praktyki wolontaryjnej oraz ich dynamikę i uwarunkowania na przestrzeni ostatniej dekady, a także próby ratowania idei wolontariatu we współczesnej Polsce. Ponadto tekst, oprócz wskazania pozytywnych aspektów wolontariatu, zachęca również do refleksji nad jego cieniami.
The article provides an analysis of voluntary service, which is particularly relevant in 2011, the European Year of Volunteering. The article discusses the main legal issues of volunteering, statistical data concerning voluntary service as well as their dynamics over the past decade. The article further documents attempts to promote the idea of voluntary services in contemporary Poland. Aside from showing the positive aspects of volunteering, the text also encourages reflection on its shadows.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12543
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E. Wlodarczyk, Odcienie i cienie wolontariatu, Kultura i Edukacja.indd.pdf169.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.