Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12615
Title: User Requirements for Mission-Critical Application – The SECRICOM Case
Authors: O’Neill, Shaun
Strother, Jim
Zych, Jan
Wojciechowicz, Wojciech
Keywords: SECRICOM
Interoperability
Crisis Management
Requirements Engineering
Critical system
Issue Date: 2012
Citation: Technical Sciences, 15(1), 2012, pp. 81-99.
Abstract: The SECRICOM Project as a communication system for operational crisis management, requires paying significant attention to the requirements engineering phase. Any mistakes made during the requirements gathering phase may affect the subsequent software development phases, which creates excessive operational risks for the users of the system. These types of risks – as in any other critical systems – could have serious consequences, such as inefficiency of rescue actions and loss of lives. This article presents the requirements engineering process, which was defined and carried out for the needs of the SECRICOM project. It describes the system’s environment (the crisis management reference structure and the main organizational rules) and its impact on the developed. As a result, a requirements engineering process for SECRICOM is proposed. Finally, main points of gathered requirements are presented.
W systemie SECRICOM, ze względu na tworzenie systemu komunikacji do operacyjnego zarządzania kryzysowego, szczególnie ważne było położenie szczególnego nacisku na etap gromadzenia wymagań. Błędy popełnione na etapie specyfikacji wymagań mogą rzutować na kolejne etapy wytwarzania systemu, co w rezultacie generuje nadmiarowe ryzyka dla użytkowników systemu. Ryzyka te – jak w przypadku innych systemów krytycznych – mogą spowodować poważne konsekwencje, w tym obniżenie skuteczności akcji ratunkowych, a nawet straty po stronie ludności. W artykule przedstawiono proces inżynierii wymagań, który zdefiniowano oraz przeprowadzono na potrzeby projektu SECRICOM. Przedstawiono środowisko systemu (zarówno referencyjną strukturę zarządzania kryzysowego, jak i główne zasady organizacji) oraz określono wpływ na budowany system. Na zakończenie przedstawiono główne wnioski z zebranych wymagań.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12615
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNPiDZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
USER REQUIREMENTS FOR MISSION-CRITICAL.pdf10.08 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.