Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12620
Title: Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok TSUE z 6 września 2012 r. w sprawie C-544/10 – Deutsches Weintor eG przeciwko Land Rheinland-Pfalz1
Authors: Sokołowski, Łukasz
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Przegląd Prawa Rolnego, 2013 Nr 2 (13), s.181-189
URI: http://hdl.handle.net/10593/12620
ISBN: 978-83-232-2718
ISSN: 1897-7626
Appears in Collections:Przegląd Prawa Rolnego, 2013 Nr 2 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Przeglad orzecznictwa_Sokolowski.pdf305.16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.