Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12621
Title: Codzienność doświadczeń macierzyńskich matek samotnie wychowujących swoje dzieci
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: macierzyństwo
samotne macierzyństwo
samotne matki
codzienność
motherhood
single motherhood
Issue Date: 2002
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: (w:) A. Radziewicz - Winnicki (red.), Edukacja a życie codzienne, tom 2, Katowice 2002, s. 129 - 140
Abstract: Tekst poświęcony jest problematyce rodzin samotnych matek, przy czym przyjęta perspektywa ujmowania samotnego macierzyństwa stawia na pierwszym planie osobę matki i akcentuje doświadczanie przez nią jej codzienności z wpisanymi weń wysiłkami, związanymi szczególnie z wypełnianiem funkcji socjalizacyjnej. Omówione w nim zostały wybrane wyniki badań własnych: elementy obrazu rodzin samotnych matek i aspekty ich codziennego funkcjonowania, a także zarysowanie poziomu zainteresowania tymi rodzinami i jakości konkretnych działań instytucji statutowo powołanych do niesienia pomocy w ich środowisku lokalnym
URI: http://hdl.handle.net/10593/12621
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E_Codziennosc doswiadczen macierzynskich.pdf207.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.