Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/12635
Title: Folklor muzyczny w twórczości kompozytorów polskich XX wieku (na wybranych przykładach)
Other Titles: Folk music in the XX-th century Polish music (in selected works)
Authors: Mielcarek-Krzyżanowska, Barbara
Advisor: Stęszewski, Jan
Keywords: muzykologia
folklor muzyczny
XX-wieczna polska twórczość kompozytorska
krytyka źródeł etnomuzykologicznych
musicology
folk music
20th century Polish musical works
criticism of ethnomusicological collections
Issue Date: 31-Jan-2015
Abstract: Rozprawa poświęcona jest zagadnieniom oddziaływania folkloru muzycznego na dzieła XX-wiecznych kompozytorów polskich. Różnorodne kryteria skłaniające twórców do czerpania inspiracji z wzorów ludowych (motywacje, bodźce i preferencje o charakterze estetycznym, społeczno-politycznym, kryteria czysto muzyczne, a także względy zarobkowe) skłoniły autorkę do prześledzenia, zgodnie z koncepcją R. Ingardena, kontekstów wybranych dzieł muzycznych, sposobów funkcjonowania w nich wzorów ludowych oraz znaczenia folklorystycznych utworów dla polskiej kultury muzycznej. Analizom poddane zostały wybrane utwory inspirowane muzyką ludową regionów, do których twórcy sięgali najczęściej (Mazowsze, Podhale, Puszcza Zielona) oraz wartość wykorzystanych zbiorów etnomuzykologicznych. Zakres czasowy pracy wyznaczają Wariacje op. 10 K. Szymanowskiego (1904) oraz cykl pieśni kurpiowskich H.M. Góreckiego (1999). Przedstawione utwory: K. Szymanowskiego, R. Maciejewskiego, S. Wiechowicza, A. Panufnika, W. Lutosławskiego, G. Bacewicz, W. Kilara i H.M. Góreckiego ukazały szczególną właściwość folkloru muzycznego działającego jako ożywczy impuls, materiał o znaczeniu formotwórczym, jednocześnie nie ograniczający wyobraźni twórczej, a analiza kompozytorskich komentarzy - inspirujące oddziaływanie idei folkloryzmu wypracowanej w latach 20. XX wieku przez K. Szymanowskiego.
This dissertation is devoted to the problems of the influence of folk music in the works of twentieth-century Polish composers. Various criteria persuading artists to draw inspiration from folk patterns (aesthetic, socio-political motivation, stimuli and preferences, musical criteria, as well as a commercial considerations) led the author to search, according to the idea of the musical work by R. Ingarden, contexts of selected musical works, ways of functioning folk patterns in professional musical pieces and the importance of works inspired by folk music for the Polish musical culture. Author interpreted selected pieces inspired by folk music of the most often used regions (Mazovia, Podhale, Green Forest) and examined chosen by composers ethnomusicological collections. Time frame of this dissertation determine the Variations op. 10 by Szymanowski (1904) and Kurpie songs by Górecki (1999). Selected works by K. Szymanowski, R. Maciejewski, S. Wiechowicz, A. Panufnik, W. Lutosławski, G. Bacewicz, W. Kilar and H.M. Górecki reveal the special feature of musical folklore acting as an invigorating impulse, the basic material for the new work, not limiting the creative imagination, and analysis of composers’ statesments - inspiring impact the idea of folk music by K. Szymanowski.
Description: Wydział Historyczny: Katedra Muzykologii
URI: http://hdl.handle.net/10593/12635
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2017 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/
Doktoraty (WH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BKrzyzanowska_Folklor_muzyczny_w_tworczosci_.pdf24.76 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.