Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12663
Title: Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL
Other Titles: The future that is to be built. Futurology and architecture in the Polish People’s Republic
Authors: Kiecko, Emilia
Advisor: Juszkiewicz, Piotr. Promotor
Keywords: futurologia
futurology
architektura
architecture
przyszłość
future
architektura przyszłości
architecture of the future
PRL
Issue Date: 3-Feb-2015
Abstract: Praca poświęcona jest prezentacji polskich projektów architektury i urbanistyki przyszłości pochodzących z lat 60. i 70. XX w. Okres ten był świadkiem szczególnego zainteresowania problematyką przyszłości, jej eksplorowania i najkorzystniejszego kształtowania. Był także momentem swoistej kulminacji powojennego optymizmu wywołanego stałym wzrostem gospodarczym i szybkim rozwojem nauki i techniki, ale też przewartościowania tego dorobku i rachunku kosztów, jakie postęp ten za sobą niósł. W architekturze również był to dość złożony moment, w którym z jednej strony zdawały się otwierać nowe perspektywy związane z nowym sposobem kształtowania środowiska miejskiego w formie wielofunkcyjnej megastruktury, a także z nowymi materiałami (jak różnorodne tworzywa sztuczne) i konstrukcjami (np. struktury pneumatyczne), z drugiej jednak architektura nowoczesna podlegała z wielu stron ostrej krytyce. W tych okolicznościach zrodziła się międzynarodowa fala wizjonerskich projektów architektury „jutra”, która dotarła również do Polski. Jej pokłosiem były nie tylko stosunkowo liczne futurologiczne koncepcje projektowe, w których znajdowały odzwierciedlenie zarówno pomysły nurtujące cały ówczesny wizjonerski ferment, jak i idee wywodzące się jeszcze z „heroicznego” okresu modernizmu. Była nim też dość szeroka debata na temat stanu i perspektyw polskiej architektury, a także tego jaka powinna ona być, by można ją było z pełną odpowiedzialnością przekazać przyszłym pokoleniom w spadku.
Praca poświęcona jest prezentacji polskich projektów architektury i urbanistyki przyszłości pochodzących z lat 60. i 70. XX w. Okres ten był świadkiem szczególnego zainteresowania problematyką przyszłości, jej eksplorowania i najkorzystniejszego kształtowania. Był także momentem swoistej kulminacji powojennego optymizmu wywołanego stałym wzrostem gospodarczym i szybkim rozwojem nauki i techniki, ale też przewartościowania tego dorobku i rachunku kosztów, jakie postęp ten za sobą niósł. W architekturze również był to dość złożony moment, w którym z jednej strony zdawały się otwierać nowe perspektywy związane z nowym sposobem kształtowania środowiska miejskiego w formie wielofunkcyjnej megastruktury, a także z nowymi materiałami (jak różnorodne tworzywa sztuczne) i konstrukcjami (np. struktury pneumatyczne), z drugiej jednak architektura nowoczesna podlegała z wielu stron ostrej krytyce. W tych okolicznościach zrodziła się międzynarodowa fala wizjonerskich projektów architektury „jutra”, która dotarła również do Polski. Jej pokłosiem były nie tylko stosunkowo liczne futurologiczne koncepcje projektowe, w których znajdowały odzwierciedlenie zarówno pomysły nurtujące cały ówczesny wizjonerski ferment, jak i idee wywodzące się jeszcze z „heroicznego” okresu modernizmu. Była nim też dość szeroka debata na temat stanu i perspektyw polskiej architektury, a także tego jaka powinna ona być, by można ją było z pełną odpowiedzialnością przekazać przyszłym pokoleniom w spadku.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Historii Sztuki
URI: http://hdl.handle.net/10593/12663
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doktorat.pdf
  Restricted Access
2.69 MBAdobe PDFView/Open
Katalog ilustracji.pdf
  Restricted Access
13.6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.