Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12711
Title: Czas jako wymiar i obszar ludzkich działań (perspektywa pedagogiczna)
Authors: Włodarczyk, Ewa
Keywords: czas
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Akademickie Żak
Citation: (w:) Wioleta Danilewicz, Wiesław Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2014, s. 388-401
Abstract: W artykule, w oparciu o podstawowe rozważania wokół czasu z perspektywy wybranych dyscyplin naukowych, czas został potraktowany jako wymiar ludzkich działań, z zachowaniem przekonania o podmiotowości człowieka, ze szczególnym wyeksponowaniem jednostkowego aspektu – czasu psychologicznego.
The main focus of this article is the time recognized as a dimension of human activities.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12711
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wlodarczyk E_Czas.pdf227.47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.