Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12749
Title: Zbiory etnograficzne kultury ukraińskiej w Polsce. Charakterystyka i recepcja
Authors: Jełowicki, Arkadiusz
Advisor: Jasiewicz, Zbigniew. Promotor
Keywords: Ukraińcy
etnografia
muzea
zbiory muzealne
tożsamość grupy
Ukrainians
ethnography
museum collections
cultural identity
Issue Date: 26-Feb-2015
Abstract: Celem pracy jest jak najszersze przedstawienie wybranych kolekcji muzealnych, prywatnych i innych posiadających ukraińskie przedmioty etnograficzne. Umożliwi to zorientowanie się w skali i jakości takich zbiorów. Mam nadziej, że uzupełni to już istniejącą na ten temat wiedzę. Ważne będzie również ukazanie recepcji takich kolekcji, zarówno wśród Polaków, jak i Ukraińców. Chciałbym także zastanowić się nad rolą jaką pełnią w rodzimym muzealnictwie i czym są lub mogą być dla etnologii oraz innych nauk humanistycznych.
The aim of the PhD dissertation is to show the widest range of museum collections both private and others that contain ukrainian ethnografic objects. This will allow to estimate the value and the scale of such collections. I hope that it will complement contemporary knowledge in this field. What is more, the importance of reception of these collections among Poles and Ukraninians will be shown. I would like also to consider their role in our domestic museology and what they are for ethnology and other humanities.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
URI: http://hdl.handle.net/10593/12749
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arkadiusz Jełowicki, Zbiory.pdf2.61 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.