Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12801
Title: Dialog, który ma wartość edukacyjną. O metodzie Questioning the Author
Authors: Rybska, Eliza
Basińska, Anna
Keywords: komunikacja
dialogi w klasie
Questioning the Author
Issue Date: 2014
Publisher: Instytut Badań Edukacyjnych
Citation: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, 2014/4, s. 34-40
Abstract: W artykule poruszono problem komunikacji w procesie edukacyjnym oraz dokonano analizy pytań stawianych przez nauczyciela pod kątem ich wartości dla rozwijania myślenia i procesów uczenia się. Zarysowano również założenia amerykańskiej metody modelowania dialogów w klasie Questioning the Author jako alternatywy dla nagminnie stosowanej, antyrozwojowej pogadanki.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12801
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dialog_wartosc_edukacyjna.pdf386.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.