Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12857
Title: Słownik a tekst. Problem znaczenia odpowiedników leksykalnych w staropolskich przekładach Psalmu 50
Other Titles: Dictionary versus text: the problem of lexical equivalents in old Polish translations of Psalm 50
Authors: Masłej, Dorota
Keywords: Psalm 50,
Słownik staropolski
kontekstowe wyznaczanie definicji
teksty średniowieczne
język religijny
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Rys
Citation: W: Staropolskie Spotkania Językoznawcze. Jak badać teksty staropolskie?, red. T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska, Poznań 2015, s. 103-117.
Series/Report no.: Staropolskie Spotkania Językoznawcze;
Abstract: Celem artykułu jest wskazanie rozbieżności między definicjami ze Słownika staropolskiego a definicjami wyznaczanymi kontekstowo podczas pracy na jednym tekście. Materiał badawczy stanowią najstarsze polskie odpisy Psalmu 50. Analiza leksykalna wybranych przykładów pokazała liczne sytuacje problemowe, jakie może napotkać badacz, gdy porównuje znaczenie leksemów w danym kontekście z definicjami ze Słownika staropolskiego. Ponadto w artykule zwraca się uwagę na specyfikę języka religijnego i odmienne znaczenia słów używanych w tekstach religijnych.
URI: http://hdl.handle.net/10593/12857
ISBN: 978-83-63664-66-4
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WFPiK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Słownik a tekst.pdf336.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons