Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/12908
Title: Działalność organizacji pozarządowych o charakterze feministycznym w Delhi – studium przypadku
Other Titles: The Activities of Feminist Non-governmental Organizations in Delhi. An Anthropological Case Study
Authors: Romanowicz, Anna
Advisor: Buchowski, Michał J. Promotor
Keywords: Klasa średnia
Middle class
Rozwój
Development
Kapitał kulturowy
Organizacja pozarządowa
Non-governmental organization
Empowerment
Issue Date: 23-Apr-2015
Abstract: Rozprawa doktorska jest antropologicznym studium przypadku. Wnioski zostały opracowane na postawie badań terenowych, podczas których autorka była stażystką w organizacjach pozarządowych w Delhi. Misją tych organizacji było przeciwdziałanie prostytucji i przemytowi kobiet w celach uzyskiwania korzyści materialnych (sex trafficking). Autorka twierdzi, że dla swoich pracowników (członków klasy średniej), NGOsy stanowią miejsce (re)produkcji kapitału kulturowego i ekonomicznego. Wskazuje sposoby, dzięki którym praca w NGO jest narzędziem wzmacniania i podnoszenia statusu społecznego. Sugeruje, że nieefektywność współczesnych procesów rozwojowych leży w interesie klasy średniej. Co więcej, autorka argumentuje, że przynależność klasowa jest najważniejszym czynnikiem umożliwiającym zdobycie pracy profesjonalisty w trzecim sektorze, a w tym kontekście niweluje znacznie innych tożsamości: płciowych, kastowych, narodowościowych, etc.
The doctoral thesis is an anthropological case study. Findings are based on ethnographic fieldwork during which the author interned in non-governmental organizations in Delhi. The mission of these institutions was to end sex-trafficking and prostitution, understood as social evils. The author describes the ways in which development performed in and by non-governmental – organizations in Delhi serves as a tool for reinforcing and upgrading social standing. She argues that the NGO environment gives a particular opportunity to middle class members whose cultural and economic capitals are being (re)produced in such an environment. She comes to the conclusion that ineffectiveness of development lies in the interest of this group. Moreover, she argues that class status is the most important factor in acquiring a job position in a contemporary NGO, and that it cuts across gender, caste, nationality, as well as other identities.
Description: Wydział Historyczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/12908
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doktorat AR final final.pdf
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.