Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13042
Title: Społeczności internetowe jako podmiot i przedmiot w procesie komunikowania politycznego
Other Titles: Virtual communities as subject and object in political communication
Authors: Jakubowski, Jakub
Advisor: Pawełczyk, Piotr. Promotor
Keywords: politologia
political science
komunikowanie polityczne
political communication
społeczności internetowe
virtual communities
nowe media
new media
Issue Date: 20-May-2015
Abstract: Wraz z nastaniem ery Web 2.0, społeczności internetowe stały się pełnoprawnym aktorem zbiorowym w komunikowaniu politycznym. Ich charakter w owym procesie nie jest bynajmniej jednoznaczny. W sensie podmiotowym, społeczności internetowe pełnią rolę twórców dyskursu politycznego, coraz „odważniej” włączając się w dyskusję publiczną nad wieloma problemami istotnymi społecznie. Jednocześnie stają się one przedmiotem zainteresowania polityków, spełniając tym samym rolę tłumu z klasycznych teoriach komunikowania. To zróżnicowanie ról sprawia, iż omawiane procesy komunikacyjne przenoszą się do przestrzeni wirtualnej zachowując swoją klasyczną strukturę, ale zmieniając jednocześnie formy wyrazu.
With the advent of Web 2.0, Internet-based virtual communities have become fully-fledged collective actors in political communication. Their character in this process is by no means clear. In subjective sense, virtual communities act as creators of political discourse and they become more and more active, being a part of the public debate and comment a number of important social issues. At the same time they become the object of much interest to politicians, thus fulfilling the role of `the masses` in classical theories of communication. This diversity of roles causes these communication processes to move to virtual reality, where their classic structure is kept, but forms of expression are often changed.
Description: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa: Zakład Marketingu Politycznego i Socjotechniki
URI: http://hdl.handle.net/10593/13042
Appears in Collections:Doktoraty (WNPiDz)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Jakubowski.pdf
  Restricted Access
3.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.