Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10593/13375
Title: Związki pomiędzy przetwarzaniem fonologicznym, a akwizycją leksykalną w języku obcym. Badanie na polskich uczniach szkoły podstawowej uczących się języka angielskiego
Other Titles: The relationship between phonological processing and lexical acquisition in a foreign language. A study on Polish primary school students learning English
Authors: Marecka, Marta
Advisor: Dziubalska-Kołaczyk, Katarzyna. Promotor
Keywords: krótkotrwała pamięć fonologiczna
phonological short-term memory
przetwarzanie fonologiczne
phonological processing
akwizycja leksykalna
lexical acquisition
akwizycja drugiego języka
second language acquisition
Issue Date: 25-Jun-2015
Abstract: Celem projektu jest zbadanie wpływu czynników fonologicznych na uczenie się słów. Badania nad akwizycją językową wskazują, że przetwarzanie fonologiczne i fonologiczna pamięć krótkotrwała może odgrywać ważną rolę w uczeniu się nowych słów. Jednak nadal brakuje badań, które zajmowałyby się związkiem pomiędzy przetwarzaniem fonologicznym a uczeniem się słów obcego języka. Co więcej, problemem w literaturze jest sam koncept przetwarzania fonologicznego, który nie jest zbyt dobrze zdefiniowany. Poniższa praca zawiera przegląd literatury nt. przetwarzania fonologicznego i proponuje definicję tego konceptu, a następnie przedstawia badanie na 44 polskich dziewięciolatkach uczących się angielskiego w szkole. Uczestnicy zbadani zostali baterią testów na przetwarzanie fonologiczne w języku polskim i angielskim, jak również testami na krótkotrwałą pamięć fonologiczną. Dzieci były też poproszone o wykonanie zadań mierzących uczenie się słów w języku ojczystym (polskim), drugim (angielskim) i w zupełnie obcym języku (LX). Ponadto w badaniu mierzono postępy w akwizycji słownictwa angielskiego u uczestników badania w przeciągu roku szkolnego. Wyniki badania wskazują na związek pomiędzy przetwarzaniem fonologicznym, a uczeniem się słów obcego języka.
Phonological short-term memory, phonological processing, lexical acquisition, second language acquisitionThe aim of this project to investigate the phonological factors in word learning. Literature on language acquisition indicates that phonological processing and phonological short-term memory might play an important role in acquiring new vocabulary. However, this topic is still understudied. In particular, there is a lack of studies on the relationship between phonological processing and word learning in a foreign language. Another problem is that the concept of phonological processing is not very well defined in itself. This dissertation provides a review of studies on phonological processing and offers a definition of the concept. Then it goes on to describe a study, in which 44 Polish 9-year olds, who learned English as a second language at schools, are tested on several measures of phonological processing in both Polish and English, and on measures of phonological short-term memory. The participants were also asked to perform four experimental novel word learning tasks in their native language (Polish), second language (English) and in a completely foreign language (LX) and they were tested on the progress they made in term of English vocabulary acquisition over the period of the school year. The results point to relationship between phonological processing and foreign word learning.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/13375
Appears in Collections:Doktoraty 2010-2020 /dostęp otwarty/
Doktoraty (WA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca_doktorska_Marta_Marecka.pdf3.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.