Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13472
Title: Maria Grzymisławska-Cybulska, Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element realizacji prawa do sądu, Seria Monografi e Prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, ss. 300, ISBN 978-83-255-527-56.
Authors: Trela, Anna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 2 (6), s. 221-222
URI: http://hdl.handle.net/10593/13472
DOI: 10.14746/spp.2014.2.6.9
ISBN: 978-83-232-2743-4
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 2 (6)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPP 2(6)2014_przegląd_pismienn_polskic_oprac_Anna_Trela.pdf236.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.