Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13515
Title: Bartosz Kołaczkowski, Małgorzata Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ss. 297, ISBN 978-83-264-4511-8.
Authors: Wojtczak, Krystyna
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 4 (8), s. 203-206
URI: http://hdl.handle.net/10593/13515
DOI: 10.14746/spp.2014.4.8.15
ISBN: 978-83-232-2828-8
ISSN: 2300-3936
Appears in Collections:Studia Prawa Publicznego, 2014, Nr 4 (8)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPP 4(8) 2014_recenzje_Krystyna_Wojtczak.pdf146.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.