Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13593
Title: Europeizacja prawa żywnościowego – zagrożenia i korzyści
Other Titles: The europeanization of food law – the risks and benefits
Authors: Kubicz, Anna
Keywords: prawo żywnościowe
food law
bezpieczeństwo żywności i żywienia
food security and safety
system wczesnego ostrzegania
rapid alert system
żywność genetycznie zmodyfikowana
genetically modified food
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe UAM
Citation: Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5, s. 151-163
Abstract: Rozważania zawarte w niniejszym artykule dotyczą wpływu prawa Unii Europejskiej na prawo żywnościowe oraz wynikających z tego korzyści i zagrożeń. Przedstawiono w nim także niektóre prawne regulacje niezbędne do zrozumienia zagadnień związanych z żywnością genetycznie zmodyfikowaną.
The article refers to the issues connected with the impact of EU law on food law and the resulting possible benefits and threats. Furthermore, some legal regulations necessary to understand issues connected with genetically modified food were presented.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13593
ISSN: 2299-2774
Appears in Collections:Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2015, nr 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09_KUBICZ.pdf481.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.