Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13844
Title: Badanie zależności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi
Authors: Buszkowska-Khemissi, Eliza
Keywords: zmienność
historia kryzysu
kursy walutowe
korelacje Spearmana
kointegracja
Issue Date: 20-Dec-2014
Publisher: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Citation: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Krakowie nr 4(928), 2014, s. 5-20.
Abstract: W pracy zbadano zmianę wpływu kursów walutowych na rynek kapitałowy w okresach przed kryzysem subprime, po nim oraz w czasie jego trwania. Sprawdzono ponadto, czy kursy walutowe charakteryzowały się większą czy też mniejszą zmiennością niż indeks giełdowy w rozważanych okresach. Starano się odpowiedzieć na pytanie, czy istniały prawidłowości w przebiegu funkcji zmienności tych instrumentów. Przeprowadzono analizę kointegracji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/13844
DOI: 10.15678/ZNUEK.2014.0928.0401
ISSN: 1898-6447
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Badanie zalezności między indeksami giełdowymi a kursami walutowymi.pdf906.63 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record



Items in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.