Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/13940
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJankowiak, Stanisław. Promotor-
dc.contributor.authorCeglarz, Tomasz-
dc.date.accessioned2015-10-16T10:47:25Z-
dc.date.available2015-10-16T10:47:25Z-
dc.date.issued2015-10-16-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/13940-
dc.descriptionWydział Historycznypl_PL
dc.description.abstractRozprawa przedstawia działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Szczecinku w latach 1981–1997, podkreślając szczególnie jego wyjątkową aktywność na niwie społeczno-kulturalnej, obyczajowo-moralnej, a od 1989 r. także politycznej w mieście. KIK był przede wszystkim stowarzyszeniem rejestrowanym legalnie funkcjonującym w PRL, ale i środowiskiem kontestującym ideologię komunistyczną. Skupiał w swoich szeregach szczecineckich intelektualistów – absolwentów szkół wyższych, przedstawicieli wielu dziedzin nauki i zawodów. To na spotkaniach Klubu w sposób nieskrępowany głoszono niezależne treści, wykorzystując przy tym wiedzę, doświadczenia i obserwacje zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych prelegentów. Klub zaangażował się w pogłębioną intelektualnie i duchowo pracę o charakterze formacyjnym oraz kształtowanie właściwych postaw obywatelskich, takich jak: odpowiedzialność, poszukiwanie prawdy, uczciwość. Ponadto korzystał ze wsparcia Kościoła hierarchicznego i Zakonu Redemptorystów ze Szczecinka, który udzielił mu organizacyjnego wsparcia. Aktywność statutowa członków wspólnoty była zgodna z treścią katolickiej nauki społecznej, dogmatami i wytycznymi Kościoła katolickiego. W latach 1990-1997 wielu reprezentantów Klubu rozpoczęło pracę w samorządzie, z kolei samo stowarzyszenie przybrało formę wąskiej grupy modlitewno-dyskusyjnej. Pierwszym kapelanem szczecineckiego KIK-u został redemptorysta, o. Tadeusz Rydzyk, zaś prezesem – przez cały okres jego działalności – mgr filozofii Antoni Troinski.pl_PL
dc.description.abstractClub of Catholic Intelligentsia in Szczecinek played a significant and essential role in several phases of municipal history. KIK was linked to expectation of a broadening of common rights and democratic rules following birth of the ‘Solidarity’ movement – the first an independent trade union established in the Soviet bloc. KIK in Szczecinek was registered on 27 April 1981 during the Carnival of ‘Solidarity’ in Poland (August 1980–December 1981) and deregistered by the regional court in 1997 because of "lack of participants’ activity". The Club especially welcomed the young people – former students from the secondary schools, who were looking for the ‘Promised Land’, new area of social activity and their appropriate place to function. During the Martial Law period, KIK participated in the activities planned and organized by the Catholic Church. In 1983 KIK started a new period of functioning – intellectual challenge based on the Catholic social studies with personal mental development. The Club organized the poetry evenings, pilgrimages, theatre, meetings, private anniversaries, The Weeks of Catholic Culture in Szczecinek, lectures given by famous national heroes. Moreover, management board of the Club favored the Religious and Bible Studies frequently. An organization grouping Catholic intellectuals in Szczecinek mainly refer to the cultural heritage and found the ordinary role as protectors of civil rights from outside political interference.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesspl_PL
dc.subjectKlub Inteligencji Katolickiejpl_PL
dc.subjectClub of Catholic Intelligentsiapl_PL
dc.subjectKIKpl_PL
dc.subjectSzczecinekpl_PL
dc.subjectRydzyk Tadeusz, CSsRpl_PL
dc.subjecto.Tadeusz Rydzykpl_PL
dc.subjectTroinski Antonipl_PL
dc.titleKlub Inteligencji Katolickiej w Szczecinku w latach 1981–1997pl_PL
dc.title.alternativeClub ofCatholic Intelligentsia in Szczecinek from 1981 to 1997pl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Praca doktorska.pdf
  Restricted Access
28.91 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.