Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14010
Title: Aktywność muzyczna w kształtowaniu wybranych kompetencji społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
Other Titles: Musical activity in forming social competence of children in lower primary school age
Authors: Colonna-Kasjan, Daniela
Advisor: Sowińska, Halina. Promotor
Keywords: aktywność muzyczna
musical activity
kompetencje społeczne
social competence
edukacja
education
Issue Date: 6-Nov-2015
Abstract: Kontakt ze sztuką i kulturą jest szczególnie istotny w procesie rozwoju osobowego dzieci. Doświadczenia związane z podejmowaniem aktywności muzycznej w zakresie odbioru, odtwarzania i tworzenia muzyki mogą zostać wykorzystane w różnych obszarach funkcjonowania. Obserwacje zachowań dzieci zainspirowały mnie do opracowania modelu zajęć muzycznych aktywizujących uczniów społecznie i wdrożenia go do praktyki szkolnej. Kluczowym celem badań była weryfikacja opracowanego przeze mnie teoretycznie modelu działań edukacyjnych i zbadanie związku między aktywnością muzyczną uczniów edukacji wczesnoszkolnej stymulowaną w toku realizowanych zajęć muzycznych a rozwojem ich kompetencji społecznych. W celu weryfikacji założonej hipotezy zastosowałam metodę eksperymentu pedagogicznego prowadzonego techniką grup równoległych. Założyłam, że uczestnictwo w zajęciach realizowanych zgodnie z przyjętą koncepcją sprzyja osiąganiu coraz wyższego poziomu kompetencji społecznych: gotowości do niesienia pomocy innym, umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów, umiejętności rozwiązywania konfliktów, umiejętności współpracy i współdziałania z innymi. Realizacja ćwiczeń i zadań muzycznych według własnego programu zajęć wpłynęła w znaczący sposób na rozwój i podniesienie poziomu wybranych kompetencji społecznych w klasach eksperymentalnych, co potwierdzają analizy statystyczne wyników badań.
Contact with art and culture is very important in forming personality. The experiences connected with children’s musical activity are the acts of creation, reproduction and music perception. They can be transferred to other areas of life. I prepared the scientific research procedure based on the innovation model of socially activated music lessons. In the process of research I made a verification of influence on specially inducted music activity on the level of social competence. The aim of the research was to examine and verify the researcher’s assumption that use of my authorial musical lessons’ model gave us the effects in increasing the level of social competence. In the research, the method of pedagogical experiment was used. The experimental research was conducted by using the parallel groups techniques. The most important goals realized during model’s sessions were: sharpening the sensitivity to the needs of other people, forming active abilities to listen and focus the attention, stimulating self-reliance in action and decision process and solving the conflicts; In the majority of children from all groups could be observed the development of social skills. There were statistically significant changes in the area of the dependent variables. It was the result of conducting model’s sessions, fulfilled exercises and tasks.
Description: Wydział Studiów Edukacyjnych
URI: http://hdl.handle.net/10593/14010
Appears in Collections:Doktoraty (WSE)
Doktoraty 2010-2021 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daniela Colonna-Kasjan praca doktorska .pdf
  Restricted Access
6.33 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.