Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14048
Title: Kariery zawodowe ludzi na etapie średniej dorosłości. Ciągłość i zmiana na polskim rynku pracy
Authors: Piorunek, Magdalena
Editors: Piorunek, Magdalena
Keywords: praca
rynek pracy
kariery zawodowe
interdyscyplinarne badania
Issue Date: 2009
Publisher: Wydawnictwo: Adam Marszałek
Citation: Człowiek w kontekście pracy. Teoria - Empiria - Praktyka, Toruń 2009, s. 301-323.
Abstract: Tekst "kariery zawodowe ludzi na etapie średniej dorosłości. Ciągłość i zmiana na polskim rynku pracy" to jeden z tekstów zamieszczonych w interdyscyplinarnym tomie rozpatrującym zagadnienia pracy ludzkiej, relacji człowieka do rynku pracy, karier zawodowych w wymiarze indywidualnym i zbiorowym. W tekście scharakteryzowano przemiany karier zawodowych (biografii zawodowych) ludzi , których edukacja i początki zawodowej aktywności przypadają na okres przed przełomem ustrojowym 1989 roku, zaś znaczna część ich zawodowych karier rozgrywa się w realiach wolnego rynku.W tekście opisano trzy wzorce zawodowych karier na podstawie analizy jakościowej zgromadzonego materiału biograficznego oraz dokonano typologizacji doświadczeń badanych na rynku pracy w kontekście ilościowego oglądu zgromadzonego materiału badawczego.
Sponsorship: Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/14048
ISBN: 978-83-7611-506-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf298.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.