Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14049
Title: O pomocy, wsparciu społecznym i poradnictwie - prolegomena do teoretycznych rozważań i praktycznych odniesień
Authors: Piorunek, Magdalena
Editors: Piorunek, Magdalena
Keywords: poradnictwo
pomoc psychologiczno-pedagogiczna
wsparcie społeczne
sytuacje trudne
krytyczne
kryzysowe
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo: Adam Marszałek
Citation: Pomoc - wsparcie - społeczne - poradnictwo. Od teorii do praktyki, Toruń 2010, s. 7-12.
Abstract: Tekst stanowi wstęp do monografii "Pomoc-wsparcie-społeczne poradnictwo. Od teorii od praktyki". Wskazuje na rolę współczesnego poradnictwa i zróżnicowanych form pomocy w sytuacjach trudnych, krytycznych, kryzysowych, których doświadczają jednostki, rodziny, zbiorowości. Podkreśla całożyciowy charakter pomocy i wsparcia w warunkach ponowoczesnej rzeczywistości.
Sponsorship: Publikacja dofinansowana ze środków Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/14049
ISBN: 978-83-7611-811-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1.pdf339.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.