Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14050
Title: Studenci o pomocy psychopedagogicznej. Opinie - Stereotypy - Doświadczenia (Raport z badań)
Authors: Piorunek, Magdalena
Editors: Piorunek, Magdalena
Keywords: pomoc psychologiczno-pedagogiczna, studenci, poradnictwo, profesjonalna pomoc
studenci
poradnictwo
profesjonalna pomoc
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo: Adam Marszałek
Citation: Pomoc - wsparcie - społeczne - poradnictwo. Od teorii do praktyki, Torun 2010, s.7-12.
Abstract: W tekście przedstawiono wyniki badań sondażowych prowadzonych z wykorzystaniem techniki ankiety kierowanej do studentów studiów pedagogicznych.Diagnozowano sposób postrzegania przez respondentów zjawisk, procesów, komponentów oraz czynników warunkujących pomaganie, obecnych w ich świadomości i werbalizowanych w postaci odpowiedzi na pytania ankietowe. Wskazano na opinie, oczekiwania , stereotypy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa ujawniane przez respondentów.
Sponsorship: Publikacja dofinansowana przez Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/14050
ISBN: 978-83-7611-811-6
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2.pdf651.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.