Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14087
Title: Rozumienie metafory i ironii w schizofrenii: Badanie zależności między przetwarzaniem języka figuratywnego a zaburzeniami uwagi i funkcji wykonawczych
Other Titles: Metaphor and irony comprehension in schizophrenia: A study of the relationship between figurative language comprehension and deficits of attention and executive functions
Authors: Ogrodowicz, Paula
Advisor: Dziubalska- Kołaczyk, Katarzyna. Promotor
Rataj, Karolina. Promotor
Keywords: Metafora
Metaphor
ironia
irony
schizofrenia
schizophrenia
rozumienie
comprehension
Issue Date: 21-Dec-2015
Abstract: Głównym celem tej pracy jest wykazanie jak metafora i ironia jest rozumiana przez osoby chore na schizofrenię oraz wykazanie jak zaburzenia uwagi i funkcji wykonawczych wpływają na rozumienie metafory i ironii. Metafora i ironia są często używane w codziennej komunikacji dlatego tak ważne jest zbadanie zaburzeń ich rozumienia w schizofrenii. Najważniejszym celem tej dysertacji jest wykazanie jak schizofrenicy rozumieją nowe i konwencjonalne metafory oraz ironię w porównaniu do zdrowych uczestników, aby zweryfikować typ błędnych interpretacji oraz powiązania między błędnymi interpretacjami metafory i ironii z zaburzeniami funkcji wykonawczych i uwagi. Dodatkowo sprawdzono, czy uczestnicy badania równie dobrze poradzą sobie w dwóch odmiennych zadaniach wymagających interpretacji metafory i ironii, to jest w zadaniu w którym należy wybrać jedną interpretację z czterech podanych i w zadaniu wymagającym podaniu własnej odpowiedzi. Wyniki badania wskazują, że pacjenci ze schizofrenią popełnili znacznie więcej błędów w interpretacji metafory nowej niż konwencjonalnej. Natomiast analiza błędnych interpretacji ujawniła, że pacjenci znacznie częściej podawali interpretację metaforyczną niepoprawną niż dosłowną, co nie zostało wcześniej opisane. Pacjenci doświadczyli również trudności z interpretacją ironii, którą interpretowali w sposób dosłowny znacznie częściej niż zdrowi uczestnicy.
The general aim of this thesis is to report on how schizophrenia affects language and cognitive functions and to present how impairments of attention and executive skills influence metaphor and irony comprehension. Metaphors and irony are used in everyday communication, therefore it is important to examine the impairment of metaphor and irony comprehension in schizophrenia. The primary aim of this dissertation is to compare interpretations of the novel and the conventional metaphors and irony provided by the schizophrenia patients and a group of matched control participants in order to find a pattern of the erroneous interpretations. The second aim is to find a link between figurative language comprehension impairment and executive functions and attention. Moreover, the author aimed to find differences in performance between multiple-choice interpretation task and free interpretation task. The analyses revealed that novel metaphors are more difficult to understand than conventional ones for the schizophrenia patients. The results showed that schizophrenia patients in this study were more likely to give incorrect metaphorical interpretation of metaphors that has not been reported in the literature before. The results show that irony comprehension in schizophrenia patients is impaired. The patients presented a clear pattern of literal interpretation of ironic dialogues.
Description: Wydział Anglistyki
URI: http://hdl.handle.net/10593/14087
Appears in Collections:Doktoraty (WA)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dissertation.pdf
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.