Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14107
Title: Zarządzanie oparte na dowodach - opis założeń i zastosowanie w procesach zarządzania zasobami ludzkimi
Authors: Grobelny, Jarosław
Keywords: GMAT
testy inteligencji
zarządzanie oparte na dowodach
HR
IT
Issue Date: 1-May-2015
Publisher: IVG
Citation: Czasopismo "Ekonomia i Zarządzanie", 2015, 19(3), s. 10-18.
Abstract: W artykule przedstawiono podstawowe założenia zarządzania opartego na dowodach (evidence-based management) oraz problem braku współpracy między środowiskami biznesowymi i naukowymi. Jako przykład wykorzystano działanie z zakresu psychologii zarządzania - wybór metody doboru pracowników na stanowiska związane z obróbką danych o różnym stopniu złożoności. Wykorzystując etapowy proces podejmowania decyzji [Kepes, Bennet i McDaniel 2014] oraz badania własne uzasadniono np. nieskuteczność ogólnych testów inteligencji w przypadku oceny i rekrutacji pracowników i menedżerów na stanowiska związane z obróbką danych o małym stopniu skomplikowania oraz ich dobrą skuteczność w przypadku specjalistów na stanowiskach związanych z analizą danych o dużym stopniu złożoności.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14107
ISSN: 2084-963X
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grobelny_2015_Zarzadzanie oparte na dowodach.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.