Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14150
Title: Poczucie sensu życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
Authors: Stelter, Żaneta
Keywords: poczucie sensu życia
rodzicielstwo
dziecko niepełnosprawne intelektualnie
Issue Date: Dec-2015
Publisher: Instytut Filozofii UJ
Citation: Diametros, 46 (2015), s. 92-110.
Abstract: Jednym z elementów decydujących o jakości życia człowieka jest poczucie sensu życia. Ma ono szczególne znaczenie w sytuacjach granicznych. Jedną z takich sytuacji jest przyjście na świat dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących problematyki poczucia sensu życia rodziców wychowujących dziecko z ograniczoną sprawnością umysłową. W badaniach wzięło udział 87 matek i 65 ojców wychowujących niepełno-sprawnego intelektualnie potomka. Badani rodzice charakteryzują się wysokim poziomem sensu życia. Wyniki pokazały, że poczucie sensu życia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ma związek m.in. z: cierpieniem, jakiego doświadczają rodzice w wyniku ograniczonej sprawności intelektualnej córki/syna; sposobem realizacji roli rodzicielskiej oraz poczuciem tożsamości rodzicielskiej (doświadczanie siebie w roli matki/ojca).
URI: http://hdl.handle.net/10593/14150
DOI: 10.13153/diam.46.2015.838
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
838-1769-1-SM.pdf356.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons