Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14161
Title: Chleb - rola i znaczenie w tradycji ludowej. Wybrane aspekty prawnej ochrony
Other Titles: Bread - its role and significance in folk tradition. Selected aspects of legal protection
Authors: Kowalska, Samanta
Keywords: chleb
kultura ludowa
folklor
dawne kulinaria
prawo
dziedzictwo kulturowe
Issue Date: 2015
Citation: W: Imponderabilia ochrony dziedzictwa kulturowego, S. Kowalska (red.),WPA UAM: Poznań-Kalisz 2015, s. 216-233.
Abstract: Wokół chleba, procesu jego wytwarzania i symboliki z tym związanej toczyło się życie naszych przodków. Otaczany był szczególnym szacunkiem i emfazą. Proces wypieku odbywał się ściśle według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Czynności te były osnute aurą, symboliką, obrzędami o charakterze religijnym, a nawet mistycznym. Obecnie chleb funkcjonuje głównie jako produkt konsumpcyjny. W niniejszym artykule wskazano, iż tradycyjny proces wypieku chleba jest ważnym elementem dziedzictwa kulturowego w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym. Składa się na to bowiem wiedza, praktyki, zwyczaje, umiejętności oraz zjawiska społeczno-kulturowe, które przekazywano na drodze transmisji międzypokoleniowej. Na początku XXI obserwujemy upadek wartości i autorytetów. Niekiedy historia traktowana jest jako zbędny „balast”. Zachodzi więc potrzeba, aby podejmować skuteczne, efektywne i skorelowane działania na rzecz ochrony kultury ludowej. W artykule przedstawiono wybrane regulacje prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego, które podejmowane są w celu ochrony kultury ludowej także w zakresie dawnych wypieków i pieczywa. Chroniąc tradycyjny wypiek chleba chronimy tak naprawdę to, co jest jednym z ważnych elementów naszej tożsamości. Działania te powinny być jednak podejmowane z poszanowaniem różnorodności oraz pluralizmu kulturowego.
Description: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM
URI: http://hdl.handle.net/10593/14161
ISBN: 978-83-941350-1-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S. Kowalska - Prawna ochrona chleb.pdf4.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.