Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14172
Title: Zależność między okresem trwania małżeństwa a przyczynami rozkładu pożycia małżeńskiego prowadzącego do separacji
Authors: Turczak, Anna
Keywords: duration of marriage
marriage dissolution
separacja
rozkład pożycia małżeńskiego
separation
okres trwania małżeństwa
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3, s. 88-103
Abstract: Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy okres trwania małżeństwa ma wpływ na przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego prowadzącego do separacji, a jeśli tak, to jaki jest to wpływ. Zastosowanym w artykule narzędziem badawczym jest test niezależności chi-kwadrat. Główne wnioski z przeprowadzonej analizy są następujące: 1) Stosunkowo najrzadziej problem alkoholowy dotyka małżeństw o krótkim (tj. do 9 lat) oraz bardzo długim (tj. co najmniej 25 lat) stażu małżeńskim. 2) Z niezgodnością charakterów jako przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego prowadzącego do separacji mamy częściej do czynienia w pierwszych kilku latach trwania małżeństwa, jak również gdy para ma za sobą bardzo długi staż małżeński (25 bądź więcej lat). 3) Nieporozumienia na tle finansowym są przyczyną separacji względnie najczęściej w przypadku małżeństw o stażu nie przekraczającym 15 lat. 4) Trudności mieszkaniowe to problem głównie młodych małżeństw – małżeństw trwających krócej niż 9 lat.
The aim of the article is to answer the question whether the duration of marriage influences causes of marriage dissolution resulting in separation, and if yes, what the impact is. The tool used in the article is the chi-square goodness-of-fit test. The analysis gives the following conclusions: 1) Problem of alcohol relatively rarely affects marriages of short (i.e. up to 9 years) and very long (i.e. at least 25 years) duration of marriage. 2) Discrepancy of characters as a reason of marriage dissolution leading to separation often occurs at the very beginning of marriage and also when people are together for many years (for 25 years or more). 3) Financial misunderstandings are the most common cause of separation for couples of marriage duration not exceeding 15 years. 4) Housing problems are typical for young marriages – marriages lasting less than 9 years.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14172
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 3.2015_8.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.