Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14174
Title: Ustawowy a sądowy wymiar kary za przestępstwa okołoprostytucyjne
Authors: Drozdowska, Marta
Keywords: ustawowy wymiar kary
sądowy wymiar kary
przestępstwa okołoprostytucyjne
Issue Date: 2015
Publisher: Wielkopolska Rada Młodzieży
Citation: Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4, s. 19-30
Abstract: Artykuł przedstawia obszernie założenia ustawowego wymiaru kary w kodeksie karnym z 1997 r. za przestępstwa okołoprotytucyjne tj. przestępstwa z art. 204 k.k. (nakłanianie do prostytucji, ułatwianie prostytucji, czerpanie korzyści z prostytuowania się innej osoby) oraz z art. 203 k.k. (zmuszanie do prostytucji) oraz sądowy wymiar kary za te przestępstwa. Analiza sądowego wymiaru kary oparta jest o tabele uzupełnione na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości z lat 2001-2014.
The article presents extensively assumptions of statutory punishment dimension in the Criminal Code of 1997 for crimes connected with prostitution - an offense under article 204 c.c. (incitement to prostitution, facilitating prostitution, exploitation of prostitution to another person) and an offence under article 203 c.c. (forced prostitution) and judical dimension for these crimes. Analysis judicial sentencing is based on the tables completed on the basis of statistical data of the Ministry of Justice from the years 2001-2014.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14174
ISSN: 2084-0403
Appears in Collections:Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia, 2015, nr 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KPSE 4-2.2015.pdf1.98 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.