Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14266
Title: Człowiek średniowiecza wobec śmierci. Analiza historyczno-antropologiczna Dialogu Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i Skargi Umierającego
Other Titles: Man of the Middle Ages towards death. Studies in historical anthropology about the Dialogue between Master Polycarp with the Death and the Dying’s Man Complaint
Authors: Wojczak, Tomasz
Advisor: Buchowski, Michał. Promotor
Keywords: śmierć
death
percepcja
perception
kultura
culture
Issue Date: 4-Feb-2016
Abstract: W pracy tej próbuję stosując teorie właściwe amerykańskiej antropologii symbolicznej zanalizować dwa średniowieczne teksty – Dialog Mistrza Polikarpa ze Śmiercią i Skargę Umierającego. W pierwszej części pracy głównymi narzędziami metodologicznymi są stworzony przez Clifforda Geertza opis gęsty i idea symboli kardynalnych Sherry B. Ortner, koncepcja rytuałów przejścia Victora W. Turnera oraz teoria rytuału interakcyjnego Ervinga Goffmana. W drugiej wykorzystuję pojęcia wyobrażeń, przyswojeń i praktyk z teorii historii Rogera Chartiera i przy ich pomocy badam interakcję pomiędzy światem tekstu a światem średniowiecznego odbiorcy badanych tekstów.
In this work I’m trying to analyse two medieval texts (The Dialogue between Master Polycarp and the Death and The Dying’s Man Complaint) using theories made by American symbolic anthropologists. In the first part of my thesis, the main methodological tools are Clifford Geertz’s idea of thick description, Sherry Ortner’s idea of key symbols, Victor W. Turner’s conception of rites of passage and Erving Goffman’s conception of interaction ritual. In the second part, I am using Roger Chartier’s three main concepts taken from his theory of history (the notions of appropriation, representation and practices) I have investigated the interaction between world of texts and the world of their medieval readers.
Description: Wydział Historyczny: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
URI: http://hdl.handle.net/10593/14266
Appears in Collections:Doktoraty (WH)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomasz Wojczak, Człowiek średniowiecza wobec śmierci.pdf
  Restricted Access
753.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.