Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14321
Title: Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania
Editors: Michałowska, Danuta Anna
Ryczek, Justyna
Suchanek, Lidia
Keywords: edukacja etyczna i filozoficzna
edukacja artystyczna
edukacja muzyczna
filozofia liberalna
kształcenie plastyczne
kształcenie humanistyczne
społeczna odpowiedzialność uczelni
historia idei
szkoła średnia
dydaktyka
literatura dla dzieci
architektura
improwizacja muzyczna
teatr
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Citation: Filozofia i etyka w szkole : edukacja artystyczna - wyzwania. D. A. Michałowska, J. Ryczek, L. Suchanek (red). Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015, s.307..
Abstract: Książkę wyróżnia projekt połączenia refleksji dydaktycznej z takich dziedzin, jak: filozofia, etyka i sztuki piękne. Autorzy prezentowanej monografii postanowili zrealizować ambitny projekt „interdyscyplinarnego namysłu filozofów i etyków, artystów i pedagogów oraz przedstawicieli nauk pokrewnych”, którego głównym zamiarem jest zachęta do tworzenia nowych rozwiązań edukacyjnych. Projekt ten świadczy o bardzo dobrej współpracy metodyków z teoretykami dydaktyki, nauczycieli szkolnych z nauczycielami akademickimi, łączeniu szczegółowych rozwiązań edukacyjnych z ogólniejszymi uwarunkowaniami koncepcyjnymi. Prezentowana monografia uwzględnia najnowsze problemy kształcenia filozoficznego. Jej współautorzy podejmują aktualne problemy: sprawę warunków i konkurencyjności nauczania filozofii i etyki w szkole oraz uzależnień społeczno-politycznych z nimi związanych (w tym kwestię braku należytego zrozumienia organów państwa i instytucji oświatowych dotyczącego organizacji lekcji etyki i obecność filozofii w szkołach i na uniwersytetach). Na podkreślenie zasługuje wskazanie podobieństw między myśleniem twórczym a myśleniem filozoficznym, uwypuklenie zasadności kształcenia moralnego w całokształcie edukacji dziecka, powoływanie się na europejskie i amerykańskie propozycje kształcenia filozoficznego w szkole, propozycje wzmocnienia rangi kształcenia estetycznego (zarówno plastycznego, muzycznego, jak i przez edukację architektoniczną).
URI: http://hdl.handle.net/10593/14321
ISBN: 978-83-64902-09-3
Appears in Collections:Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filozofia_i_etyka_Repoz.pdf2.87 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons