Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14333
Title: Edukacja cyborgów. Jak działać, by nowe technologie były sprzymierzeńcem, a nie wrogiem?
Authors: Klichowski, Michał
Editors: Pyżalski, Jacek
Keywords: cyborgizacja
cyborgi
edukacja
nowe technologie
uczenie się autonomiczne
rzeczywistość rozszerzona
Issue Date: 2015
Publisher: http://kompetencjenauczyciela.pl
Citation: Klichowski, M. (2015). Edukacja cyborgów. Jak działać, by nowe technologie były sprzymierzeńcem, a nie wrogiem? W: J. Pyżalski (red.), Kompetencje wychowawcze i społeczno-kulturowe współczesnych nauczycieli. http://kompetencjenauczyciela.pl.
Abstract: W tekście przedstawiono jedną z upowszechniających się technologii cyborgizacji – technologię rzeczywistości rozszerzonej. Ukazano edukacyjny potencjał tej technologii oraz konstruowaną przez futurologów perspektywę jej rozwoju. Bazując na tej perspektywie pokazano jakie znaczenia będą nadawać szkole uczniowie-cyborgi - tym samym zarysowano wizję edukacji cyborgów. Bazuje ona na jednej z klasycznych, acz jakby zapomnia-nych, koncepcji pedagogicznych. Koncepcja ta – jak się zdaje – pokazuje w pewien sposób (nawiązując do tytu-łowych słów) jak działać, by nowe technologie były sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, oraz uzmysławia, że pro-ces cyborgizacji człowieka może zmierzać do autonomizowania uczenia się w szkole. Rozważania tekstu są w dużej mierze dywagacjami futurologicznymi o specyfice eseistycznej. Jednak nawet tak „miękkie” (i – ze względu na ramy publikacji – skrótowe i upraszczające) próby poszukiwania punktów styku dyskursów edukacji i cyborgizacji są istotnymi elementami debaty nie tylko nad relacją między techniką i szkołą, ale także nad przy-szłością edukacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14333
ISBN: 978-83-941942-2-2
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Edukacja cyborgow.pdf894.65 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons