Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1437
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDrozdowski, Rafał. Promotor-
dc.contributor.authorPodgórski, Michał-
dc.date.accessioned2011-11-14T13:57:54Z-
dc.date.available2011-11-14T13:57:54Z-
dc.date.issued2011-11-14T13:57:54Z-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/1437-
dc.descriptionWydział Nauk Społecznych: Instytut Socjologiipl_PL
dc.description.abstractNiniejsza rozprawa stawia przed sobą dwa cele. Celem numer jeden to charakterystyka fenomenu estetyki haptycznej i przywrócenie jej należytego miejsca na mapie XX i XXI w. Podaje tu w wątpliwość powszechnie podzielany pogląd, mówiący iż „żyjemy w przeważająco wizualnej erze”, że „nowoczesność pociąga za sobą hegemonię widzenia i mediów wizualnych”, wreszcie że „szalejąca dziś estetyzacja ma charakter wizualny”. Takie totalizujące diagnozy są nieuprawnione, ponieważ pomijają fakt porzucenia przez społeczeństwa zachodnie w toku minionego stulecia estetyki wizualnej na rzecz estetyki haptycznej (estetyka, która w procesie percepcji angażuje takie rejestry jak dotyk, zmysł kinestetyczny, propriocepcję, zmysł równowagi, zmysł temperatury oraz zmysł bólu). Cel numer dwa to rekonstrukcja mechanizmu funkcjonowania estetyki haptycznej w Latourowskiej zbiorowości złożonej z aktorów ludzkich i nie-ludzkich. Chodzi o to, iż najbardziej rozpowszechniona postać estetyki haptycznej – szkło, eteryczność, szlachetne kamienie, ubytek kolorów, równe, gładkie powierzchnie, zmatematyzowana, uładzona przyroda – wytwarza niezliczoną ilość powiązanych ze sobą zakłóceń, czyli elementów zanieczyszczających i elementów odstających. Estetyka haptyczna nie jest jednak bezbronna, zaprowadza dyscyplinę, zawiaduje każdym, kto z jakichś powodów zdecydował się stanąć po jej stronie w taki sposób, że zakłócenia przestają się jej imać.pl_PL
dc.description.abstractThe thesis is designed for two main aims. The first objective is characteristics of haptic aesthetics phenomenon and reestablish its adequate place on map of XXth and XXIst century. It questions commonly shared opinion that ‘we live in predominantly visual era’, ‘modernity implies the hegemony of seeing and visual media’, and finally that ‘today’s raging aestetization has visual nature’. Such generalized diagnoses are not justified as they ignore the fact that during the last century western societies have abandoned visual aesthetics for haptic aesthetics (aestehetics which engage as a part of perception process registers like touch, kinesthetic sense, proprioception, balance, sense of temperature and pain). The second objective is to reconstruct the mechanism of functioning of haptic aesthetics in Latour’s community consisted of human and non-human actors. The main idea here is that the most propagated aspect of haptic aesthetics - glass, etherealness, granite, marble, lack of colors, flat and smooth surfaces, geometrized nature – produces countless, linked together, disturbances like polluting or standing out elements. However, haptic aesthetics is not defenceless, it disciplines, steers anybody who supports its idea and is resistant to the disturbances.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectestetyka haptycznapl_PL
dc.subjecthaptic aestheticspl_PL
dc.subjectzwrot haptycznypl_PL
dc.subjecthaptic turnpl_PL
dc.subjectmalarstwopl_PL
dc.subjectpaintingpl_PL
dc.subjectarchitekturapl_PL
dc.subjectarchitecturepl_PL
dc.subjectdesignpl_PL
dc.titleUcieczka od wizualności i jej społeczne konsekwencje. Fenomen estetyki haptycznejpl_PL
dc.title.alternativeEscape from visuality and its social consequences. The phenomenon of haptic aestheticspl_PL
dc.typeDysertacjapl_PL
Appears in Collections:Doktoraty (WNS)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp otwarty/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michał Podgórski - 'Ucieczka od wizualności...'.pdf14.39 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.