Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14520
Title: Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
Authors: Stelter, Żaneta
Keywords: cierpienie
dziecko niepełnosprawne intelektualnie
rodzicielstwo
Issue Date: 2015
Publisher: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Citation: Przegląd Psychologiczny, tom 58, nr 2 (2015), s.171-190
Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było wskazanie czynników mających wpływ na cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie sposobu realizacji roli rodzicielskiej, satysfakcję małżeńską oraz ocenę dziecka przez rodziców. Badaniami objęto 183 rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku od 23 do 76 lat. W badaniach wykorzystano: Kwestionariusz Doświadczania Cierpienia (KDC), Kwestionariusz Dobranego Małżeństwa (KDM-2), Kwestionariusz Moje Dziecko (KMD) oraz Kwestionariusz Realizacji Roli Rodzicielskiej Wobec Dziecka Niepełnosprawnego Intelektualnie (KRRR). Z badań wynika, że rodzice dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, którzy akceptują swoje rodzicielstwo, są zadowoleni z małżeństwa i pozytywnie oceniają swoje dziecko nie poddają cię cierpieniu i potrafią wykorzystać je prorozwojowo.
URI: http://hdl.handle.net/10593/14520
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cierpienie rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.pdf290.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.