Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1454
Title: Status komunikologii — przyczynek do dyskusji
Authors: Kulczycki, Emanuel
Keywords: Komunikologia
Nauka o komunikacji
Komunikacja społeczna
Issue Date: 2008
Publisher: Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM
Citation: Kul­czycki, E. (2007). Sta­tus komu­ni­ko­lo­gii — przy­czy­nek do dys­ku­sji, Homo Com­mu­ni­ca­ti­vus, 3(1), s. 27–37.
Series/Report no.: Homo Communicativus;
Abstract: Aby przedstawić podstawowe problemy, które wiążą się ze statusem komunikologii, artykuł będzie się składał z dwóch części, które pozwolą usystematyzować wywód oraz doprowadzą do zarysowa­nia jasnego stanowiska autora. Pierwszym podjętym tematem będzie problem zdefiniowania terminów „komunikacja”, „komunikowanie” oraz „komunikowanie społeczne”. Pozwoli to zadać pytanie o nieścisłości, jakie pojawiają się w stanowiskach badaczy komunikacji komunikologów: nieostra definicja „komunikacji komunikowania” przekłada się na rozmyte określenie obszaru badań (postulowanej) komunikologii. Drugim krokiem będzie przedstawienie komunikologii, jako dziedziny stanowiącej niezależny obszar badań już w pierwszej połowie XX wieku. Zostanie postawione pytanie: „czy badania nad komunikacją można określać już mianem dyscypliny, czy też jest to może wciąż pole wiedzy?”. Zostanie podniesiona również kwestia interdyscyplinarności nauki o komunikacji.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1454
Alternative Location: http://hc.amu.edu.pl/numery/3/kulczycki.pdf
ISSN: 1896-3099
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
status_komunikologii1.pdf100.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.