Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/1456
Title: Globalny społeczny podział pracy a kwestia marginalizacji/ likwidacji lokalnych systemów wyższej edukacji.
Other Titles: Marginalization/destruction of local systems of higher education in context of the global division of labor.
Authors: Kocikowski, Andrzej
Keywords: Globalny społeczny podział pracy
Global social division of labor
Przyszłość Akademii
Future of academia
Uniwersytet globalny
Global university
GMELS™
Issue Date: 20-Nov-2011
Abstract: Globalny społeczny podział pracy w sposób nieuchronny marginalizuje/likwiduje lokalne systemy wyższej edukacji. Krajowe (Polska i nie tylko) nauczanie akademickie ma szanse przetrwać jedynie w formie mniej/ważnej składowej systemu globalnego. Globalny system edukacji wyższej – poza wszystkim innym – oprzeć się daje na rozwiązaniu GMELS™, które z założenia jest zdalnym nauczaniem elektronicznym wspartym na zaawansowanych technologiach teleinformatycznych i komunikacyjnych. Słowa kluczowe: globalny społeczny podział pracy, przyszłość Akademii, uniwersytet globalny, GMELS™. Global division of labor inevitably marginalizes/destroys local systems of higher education. National (Polish, but not only) academic teaching has a chance to survive only as a component of a global academic system. Such a global system may be based on GMELS™, a remote electronic teaching solution employing advanced information and communication technologies. Keywords: global social division of labor, future of academia, global university, GMELS™.
Description: To jest pełna wersja referatu wygłaszanego na VIII Konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Kraków, 17-11-2011. Więcej o konferencji: http://e-edukacja.net/?konferencja=8&page=program.
URI: http://hdl.handle.net/10593/1456
Appears in Collections:Materiały konferencyjne (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SGH-11-2011_AMUR.pdf128.53 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.