Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14580
Title: Dwór jako zjawisko polskiej kultury w XIX i XX wieku
Other Titles: The country estate as a phenomenon of Polish culture in the 19th and 20th century
Authors: Tatarkiewicz, Emanuela
Advisor: Kosicka-Pajewska, Aleksandra. Promotor
Keywords: dwór
country estate
kultura szlachecka
noble culture
ziemiaństwo
landed gentry
proza polska XIX i XX wieku
Polish prose of the 19th and 20th century
architektura dworska
manor house architecture
Issue Date: 2013
Abstract: Rozprawa doktorska podejmuje temat wizerunku dworku szlacheckiego w literaturze polskiej – przedstawia rekonstrukcję obrazu dworu w prozie polskiej XIX i XX wieku. Dwór tworzył swoistą kulturę, której obraz zachował się w literaturze.
Doctoral thesis deals with the image of the contry estate in Polish literature, presents the depiction of the Polish country estate in the Polish prose of the 19th and 20th century. Country estates contributed largely to creating a certain culture whose image was preserved by literature.
Description: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu
URI: http://hdl.handle.net/10593/14580
Appears in Collections:Doktoraty (WFPiK)
Doktoraty 2010-2022 /dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej/

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TatarkiewiczEmanuela_Dwor_jako_zjawisko_polskiej_kultury_w_XIX_i_XX_wieku.pdf
  Restricted Access
3.39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.