Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10593/14677
Title: Synergiczne formowanie kompetencji infotechnicznych
Authors: Ubermanowicz, Stanisław
Editors: Dylak, Stanisław
Ubermanowicz, Stanisław
Keywords: metodyka
methodics
dydaktyka
didactics
synergia
synergy
kompetencje
competencies
responsywność
responsiveness
immersja
immersion
zapping
SWOI
Issue Date: 2014
Publisher: Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania
Citation: [w:] S. Dylak, S. Ubermanowicz (red.) Strategia nauczania-uczenia się infotechniki, tom I, ss. 96-106
Series/Report no.: Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji;
Abstract: Integracja metod tradycyjnych z podejściem innowacyjnym w edukacji wywołuje zjawisko synergii, zwiększające efektywność. Obok asymilacji i akomodacji wiedzy niezbędne są procesy konstruowania i waloryzacji. W formowaniu kompetencji programistycznych szczególną rolę odgrywa podejście responsywne (tj. interakcja uwrażliwiona na potrzeby uczącego się), a w fazie realizacyjnej - immersja (tj. całkowite zanurzenie się ucznia w czynnościach koncepcyjnych i twórczych).
Sponsorship: Europejski Fundusz Społeczny
URI: http://hdl.handle.net/10593/14677
ISBN: 978-83-934691-6-1
978-83-934691-7-8 (tom I)
978-83-934691-9-2 (PDF)
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synergia.pdf290.88 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordItems in AMUR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.